Dzień Ratownika Morskiego

 logo_mainmspir.png  

21 maja, każdego roku celebruje się dzień Świętego Nepomucena, który jest patronem Ratowników SAR. W związku z tym, tego samego dnia obchodzony jest również Dzień Ratownika Morskiego.

W akcie uznania za trudy tejże nie łatwej pracy w terminie od 01 maja do 31 maja, będzie możliwość zdobycia okolicznościowej karty QSL za nawiązanie obustronnych łączności z radiostacją HF0SAR, z kolei 18 maja zostanie uruchomiona mobilna stacja, która będzie nadawać z plaży w Gdyni.

 

Karta QSL


            

Ratownictwo morskie to specyficzna dziedzina gospodarki morskiej, odpowiedzialna za ratowanie mienia i życia ludzkiego na morzach i oceanach. W Polsce za zadania związane z działaniami ratowniczymi  na Bałtyku odpowiedzialna jest Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa. Przedsiębiorstwo to zostało powołane do życia na mocy ustawy w dniu 1 stycznia 2002 r. Służba ta została wydzielona z Polskiego Ratownictwa Okrętowego, które wcześniej zajmowało się tego rodzaju działalnością. MSPiR jest przedsiębiorstwem państwowym podległym ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej.

 Podstawowymi zadaniami stawianymi przed MSPiR są:

  • Utrzymywanie ciągłej gotowości do przyjmowania i analizowania zawiadomień o zagrożeniu życia na morzu,
  • Zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń olejowych i chemicznych zagrażających środowisku morskiemu,
  • Planowanie, prowadzenie i koordynowanie akcji poszukiwawczych, ratowniczych oraz zwalczania rozlewów ropopochodnych,
  • Współdziałanie podczas akcji z innymi jednostkami i systemami ratowniczymi zarówno krajowymi jak i innych państw,
  • Administrowanie Polską Platformą Informatyczną Administracji Morskiej,
  • Utrzymywanie Punktu Odbioru Alertu zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Ochrony Statków i Obiektów Portowych.

Do wykonywania nałożonych zadań Służba SAR dysponuje jednostkami pływającymi (specjalistyczne statki przeznaczone do prowadzenia akcji ratowniczych na morzu z zakresu poszukiwania i ratowania oraz zwalczania zanieczyszczeń); jednostkami lądowymi (brzegowe stacje ratownicze) przeznaczonymi do działań w strefie brzegowej wyposażonymi w środki transportu lądowego oraz środki pływające, a także Morskim Ratowniczym Centrum Koordynacyjnym w Gdyni, które wraz z Pomocniczym Centrum Koordynacyjnym w Świnoujściu przeznaczone jest do organizowania i koordynowania działań ratowniczych na morzu. Obszar działania rodzimej służby SAR obejmuje polską strefę odpowiedzialności za poszukiwanie i ratowanie, która z kolei pokrywa się w ok. 80 % z polską wyłączną strefą ekonomiczną.

Land Rover Defender

 © Max Andrzejewski

Łódź Ł-4800

 © Rafał Goeck

Łódź Parker 900 Baltic

© Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa

Stacje Okolicznościowe

  • 1

Zarząd

Prezes SP2XDM Michał Lewczuk
Sekretarz SP2ALT Wojciech Rydzkowski
Skarbnik SP2GCE Włodzimierz Guliński
Członek zarządu SP2UUU Krzysztof Ulatowski
Członek zarządu SQ2OFS Janusz Saganowski

Komisja rewizyjna

Przewodniczący SP2FJN Jan Juszczak
Sekretarz SP2AYC Piotr Markowski
Członek komisji SP2WEG Andrzej Opania

Biuro Oddziału

Siedziba Zarządu Pomorskiego Oddziału Terenowego PZK
ul. Wita Stwosza 73/122, 80-308 GDAŃSK
Przy budynku znajduje się bezpłatny parking.
Dojazd możliwy jest Tramwajem oraz Pomorską Koleją Metropolitarną.
Bezpośrednio przy parkingu znajduje się przystanek PKM Strzyża.
Biuro czynne w czwartki, od 17:00 do 19:00
Dyżury Zarządu: każdy ostatni czwartek miesiąca
 
Kontakt: 
telefon: 797 546 127 (SP2ALT)
e-mail: biuro@otpzk.gdansk.pl
 
COMIESIĘCZNE SPOTKANIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU
Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul 3-go Maja 27-31, 81-001 GDYNIA
w każdy drugi wtorek miesiąca od godz. 18:00 do 19:30

Adres do korespondencji

Wojciech Rydzkowski SP2ALT
Pomorski Oddział Terenowy PZK
ul. Staszica 29
89-600 CHOJNICE

Dane rejestrowe

STOWARZYSZENIE POMORSKI OT PZK

KRS: 0000114439
NIP: 584-247-71-65
REGON: 192773167

Rachunek bankowy

BNP BGŻ PARIBAS

81 2030 0045 1110 0000 0413 3660