KOMUNIKAT NR 1/2014 z dnia 01.01.2013 r. - „Noworoczny”

 

Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów już w Nowym Roku 2014. A oto informacje:

Z okazji Nowego Roku  raz jeszcze życzymy wszystkim, którzy nas lubią i nie lubią, wszystkim słuchaczom i odbiorcom elektronicznym, a przede wszystkim członkom PZK zdrowia i realizacji wszystkich zamierzeń oraz sukcesów w całym roku 2014.
Prezydium ZG PZK

Ten komunikat jest wyjątkowy jako, że w dni świąteczne nasze komunikaty zwykle się nie ukazują. Jednakże duża ilość ważnych informacji stała się pośrednio przyczyną jego dodatkowej ponadplanowej emisji. (SP2JMR)

1. Zimowa edycja Radio Amateur Kids Day 2014

Już w pierwszą niedzielę Nowego Roku, 5 stycznia 2014r. odbędzie się kolejna edycja międzynarodowej akcji Radio Amateur Kids Day. W tym dniu w eterze na pasmach amatorskich słychać będzie wiele dziecięcych głosów. Nie zapominajmy o zapewnieniu w tym dniu dostępu do radiostacji klubowych dzieciom i młodzieży, bądźmy dla nich cierpliwymi instruktorami, jak też  korespondentami na pasmach radiowych. Tradycyjnie w eterze czynna jest radiostacja SN0KDD (Krótkofalarski Dzień Dzieci) popularyzująca pracę z młodym narybkiem krótkofalarstwa. Więcej szczegółowych informacji na stronach internetowych PZK oraz Klubu SP3POW. Przypominamy, że z wymienionych stron internetowych jest do  pobrania wzór kolorowego dyplomu, który po wydrukowaniu i uzupełnieniu imieniem (nazwiskiem) młodego adepta odwiedzającego stację można wręczać jako trofeum, pamiątkę po kontakcie krótkofalarskim. Poniżej link do zakładki strony SP3POW traktującej o Krótkofalarskim Dniu Dzieci:
http://sp3pow.pl/articles.php?article_id=74

Info: Jerzy SP3SLU


2. Związek Krótkofalowców Bośni i Hercegoviny ARABiH obchodzi 20. rocznicę  członkostwa w IARU
ARABiH został przyjęty do IARU 27 grudnia 1993 r. Z tej okazji można w eterze usłyszeć stacje okolicznościową E720IARU. Do Związku należy prawie
1000 krótkofalowców i sympatyków krótkofalarstwa. Życzymy krótkofalowcom Bośni i Hercegoviny dalszych sukcesów na falach eteru i popularyzacji krótkofalarstwa w kraju. (prezydium ZG PZK)

3. Porozumienia EmCom w Toruniu.

W dniu 4 grudnia 2013 roku  w Toruniu miało miejsce podpisanie porozumienia w sprawie współpracy w zakresie uruchamiania rezerwowej łączności na wypadek zagrożeń i klęsk żywiołowych pomiędzy Prezydentem Miasta Torunia Panem Michałem Zaleskim, a Toruńskim Oddziałem Terenowym PZK.

W dniu 17 grudnia 2013 roku w Toruniu zostało podpisane Porozumienie  w sprawie współpracy przy podejmowaniu działań wspomagających przekazywanie informacji w sytuacjach klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu pomiędzy Starostą toruńskim Panem Mirosławem Graczykiem, Toruńskim Odziałem Terenowym PZK. W obydwu przypadkach ze strony PZK porozumienia podpisał Gabriel Stogowski SP2FMN Prezes OT26.

Tak więc Toruński Oddział PZK zakończył rok 2013 pod znakiem EmCom. Przypomnę, że w dniu 17 października br. OT 04 i OT 26 podpisały porozumienie na szczeblu wojewódzkim. W ten sposób tworząca się sieć łączności rezerwowej obejmuje cały rejon Torunia i wszystkie szczeble zarządzania kryzysowego.
Gratulujemy kolegom z OT 26 skuteczności.

4. 85 lat „Krótkofalowca Polskiego”

W styczniu 2014 roku mija 85 lat od ukazania się 1 numeru „ Krótkofalowca Polskiego”. Jak widać nasz związkowy organ jest o jeden rok starszy niż PZK. Więcej na ten temat w numerze II KP. Będą to informacje przybliżające czytelnikom sprawy istotne z okolic 10. rocznicy KP,  a więc ze stycznia 1939 roku.
Info SP8TK

5. 80 lat SP-DX Contestu

Koniec ubiegłego roku upłynął pod znakiem 80-lecia Międzynarodowych Zawodów Krótkofalarskich organizowanych przez Polski Związek Krótkofalowców. Pierwsze zawody przeprowadzone zostały w dniach 17 - 30 grudnia 1933 r. Wówczas PZK powierzył zorganizowanie zawodów Lwowskiemu Klubowi Krótkofalowców. Członkowie LKK dołożyli wszelkich starań aby spopularyzować zawody. Wysłano ponad 6000 zawiadomień indywidualnych. Powiadomione zostały organizacje krótkofalarskie jak i redakcje czasopism krótkofalarskich na całym świecie. Sprawiło to, iż do zawodów  stanęło blisko 1000 krótkofalowców z  ponad 40 państw, 6 kontynentów. Ostatecznie sklasyfikowanych zostało 344 stacje z 36 państw 6 kontynentów. Najliczniejszy udział w zawodach był ze strony krótkofalowców Angielskich - 91, Niemieckich - 71 i Francuskich - 38. Polskę łącznie reprezentowało 36 stacji z 6 klubów. Nieoczekiwanie pierwsze miejsce w klasyfikacji  ogólnoświatowej zajął Egipcjanin SU1EC, drugie miejsce Irlandczyk EI5F, a trzecie również Egipcjanin SU1CH. Natomiast wśród stacji polskich pierwsze miejsce zajął SP1AR ze Lwowa, drugie SP1DN z Trzebini, a trzecie SP1ED również ze Lwowa. Przed wojną zawody przeprowadzono 6-krotnie. Ostatnie zawody odbyły się w 1939 r., w dniach od 16 do 30 kwietnia. Niestety, z przyczyn oczywistych, zawody nie zostały rozliczone. Natomiast po wojnie, zawody już pod nazwą SP-DX Contest zostały wznowione w 1963 r. Poprzedzone zostały zawodami pod nazwą " Milenium SP Contest 1962", w których wzięli udział krótkofalowcy z 51 państw. Związane to było z obchodami 1000 - lecia Państwa Polskiego.
Opracował SP8TK                       

6. Norweski jubileusz

Jak poinformował Norweski Związek Krótkofalowców /NRRL/ w roku 2014 z okazji 200. lecia uchwalenia Norweskiej Konstytucji, co miało miejsce 17 maja 1814 r. Krótkofalowcy norwescy, pracujący z norweskiego lądu stałego,  będą mogły używać, przez cały rok, prefiksów okolicznościowych. I tak stacje z prefiksem LA  będą używać prefiks LI, natomiast stacje posiadające prefiks LB będą używać prefiks LJ. Przewidziana jest również praca stacji okolicznościowej  LM1814  /QSL via LA2G/.  NRRL planuje również wydać specjalny dyplom okolicznościowy za prace ze stacjami używającymi prefiksów LI i LJ oraz za QSO ze stacją LM1814. 
Info: SP8TK

7. Balon SEBA 6 nad Syberią
Dwudziestego ósmego grudnia nastąpił start balonu stratosferycznego z Gliwic. Celem tej misji było dotarcie do Oceanu Spokojnego. 29.12.2013, godzina 11:13 CET: Balon o 10:11 CET znajdował się nad wschodnią Syberią, na północny wschód od Mongolii.
W tym roku Tomasz Brol SP9UOB z Gliwic dokonał kilku niesamowitych misji stratosferycznych. Najnowszą z serii lotów balonów w stratosferze jest SEBA-6. Celem tej wyprawy jest dotarcie do Pacyfiku.

Start misji SEBA-6 nastąpił 28 grudnia około godziny 10:00 CET. Przez następne cztery godziny SEBA-6 wznosił się do wysokości około 37-38 km. Na tej wysokości balon rozpoczął swoją wędrówkę na wschód, często z prędkością przekraczającą 300 km/h, było to możliwe dzięki prądowi strumieniowemu.
Balon przeleciał nad Ukrainą oraz Rosją. Z czasem przychodziło coraz mniej pakietów danych, gdyż lot zaczął odbywać się poza zasięgiem wielu amatorskich stacji radiowych. Jednakże o 22:16 CET (28.12.2013) otrzymano pakiet danych od balonu. Wówczas balon znajdował się już nad Kazachstanem, na wysokości około 37,8 km i pędził z prędkością ponad 230 km/h.
Trasę lotu SEBA-6 można było śledzić w Internecie na stronie http://spacenear.us/tracker/?filter=SP9UOB%3Bseba6. Było bardzo prawdopodobne, że w ciągu kilkudziesięciu najbliższych godzin SEBA-6 dotrze do Pacyfiku. Warto było monitorować postęp tej misji!
Na podstawie informacji Tomka SP9UOB

8. WOSP.
Od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 19 stycznia 2014 Myśliborski Klub  Łączności PZK SP1PMY pracuje pod znakiem okolicznościowym SN1WOSP, biorąc czynny udział w WOSP. QSO z tą stacją będzie zaliczane do Dyplomu "Powiat Myśliborski”. Janusz SP1TMN

9. Walne zebranie OT14.
Zarząd Zachodniopomorskiego Oddziału Terenowego  PZK  w Szczecinie  zawiadamia  że  w dniu 18 stycznia 2014 r. odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze ZOT PZK.
Zebranie odbędzie się w Klubie 12 Dywizji WP w Szczecinie przy ul. Wawrzyniaka 5 - pierwszy termin godz. 11.30 - drugi  termin godz. 12.00.
Janusz SP1TMN prezes ZOT PZK

10. Walne zebranie Rzeszowskiego OT PZK (OT18).

Zgodnie z podjętą w dniu 15 grudnia 2013 uchwałą Zarząd OT-18 w Rzeszowie zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.
Odbędzie się ono w dniu 26-go stycznia 2014 roku o godz. 9:00 (I termin), II termin godz. 9:30
Miejsce Zebrania:
Budynek Rzeszowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Warszawska 5/7  na I piętrze.
Serdecznie Zapraszamy!

Za Zarząd OT-18: Bogdan SP8BRE

11. PGA Test.
Zespól PGA przekazał informację o ogłoszeniu na portalu PGA wyników rocznej klasyfikacji zawodów PGA-DIGI za rok 2013 oraz rocznej klasyfikacji zawodów PGA-TEST za rok 2013.

12. Radioreaktywacja 2014.

Koleżanki i Koledzy! Z inicjatywy Pawła SQ5STS reprezentującego Radioreaktywację - program i nieformalną grupę krótkofalowców, pasjonatów propagowania radioamatorstwa wśród uczniów szkół, rok 2014 będzie czasem "Zawodów Krótkofalarskich Radioreaktywacja 2014". Taką nazwę współzawodnictwa wybrał sam autor pomysłu. Regulamin znajdziecie w treści styczniowego numeru "Świata Radio" i innych publikatorach. Imprezie patronuje Polski Związek Krótkofalowców z osobą Prezesa PZK na czele. Grupa Radioreaktywacja zrobiła już wiele. Jej program sprawdza się. Polega na organizowaniu otwartych lekcji krótkofalarstwa w szkołach (głównie podstawowych i gimnazjalnych) lub ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, przy współpracy nauczycieli, krótkofalowców, dyrekcji szkół i innych pomocnych osób oraz instytucji. Jest rzeczą pewną, iż propagowanie krótkofalarstwa wśród uczniów to szansa na wzmocnienie populacji krótkofalowców w Polsce, których średnia wiekowa niepokojąco rośnie. Organizowanie lekcji otwartych według programu Radioreaktywacja stanowi wyzwanie. W gronie Prezydium ZG PZK uczestniczyliśmy i obserwowaliśmy kilkakrotnie te zajęcia. Jednak Koledzy z grupy inicjatywnej oferują wszystkim dopracowany program, konspekty, doradztwo, dzielenie się doświadczeniem. Motywacją do działań może być także współzawodnictwo. Polski Związek Krótkofalowców ufundował w nim nagrody specjalne, nowe fabryczne transceivery KF dla zwycięskiego oddziału terenowego PZK oraz klubu PZK (w rozumieniu zapisów statutowych). Najgoręcej jak mogę, zachęcam krótkofalowców SP skupionych w klubach, oddziałach terenowych PZK, stowarzyszeniach, grupach nieformalnych do przystąpienia do akcji i wzięcia sprawy młodego narybku polskiego krótkofalarstwa w swoje ręce. Z najlepszymi życzeniami szczęśliwego Nowego Roku 2014.
Jerzy SP3SLU Z-ca Prezesa PZK ds. młodzieży i szkolenia. 

Tyle informacji na dzisiaj.

Vy 73! Sekretariat ZG PZK

TNX, TNX, TNX
Prezydium ZG PZK dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje Kol. Jurkowi SP8TK,  Mariuszowi SQ2BNM, Sylwestrowi SP2FAP, Tomkowi SP9UOB, Bogdanowi SP8BRE oraz Januszowi SP1TMN. Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarząd

Prezes SP2XDM Michał Lewczuk
Sekretarz SP2ALT Wojciech Rydzkowski
Skarbnik SP2GCE Włodzimierz Guliński
Członek zarządu SP2UUU Krzysztof Ulatowski
Członek zarządu SQ2OFS Janusz Saganowski

Komisja rewizyjna

Przewodniczący SP2FJN Jan Juszczak
Sekretarz SP2AYC Piotr Markowski
Członek komisji SP2WEG Andrzej Opania

Biuro Oddziału

Siedziba Zarządu Pomorskiego Oddziału Terenowego PZK
ul. Wita Stwosza 73/122, 80-308 GDAŃSK
Przy budynku znajduje się bezpłatny parking.
Dojazd możliwy jest Tramwajem oraz Pomorską Koleją Metropolitarną.
Bezpośrednio przy parkingu znajduje się przystanek PKM Strzyża.
Biuro czynne w czwartki, od 17:00 do 19:00
Dyżury Zarządu: każdy ostatni czwartek miesiąca
 
Kontakt: 
telefon: 797 546 127 (SP2ALT)
e-mail: biuro@otpzk.gdansk.pl
 
COMIESIĘCZNE SPOTKANIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU
Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul 3-go Maja 27-31, 81-001 GDYNIA
w każdy drugi wtorek miesiąca od godz. 18:00 do 19:30

Adres do korespondencji

Wojciech Rydzkowski SP2ALT
Pomorski Oddział Terenowy PZK
ul. Staszica 29
89-600 CHOJNICE

Dane rejestrowe

STOWARZYSZENIE POMORSKI OT PZK

KRS: 0000114439
NIP: 584-247-71-65
REGON: 192773167

Rachunek bankowy

BNP BGŻ PARIBAS

81 2030 0045 1110 0000 0413 3660