KOMUNIKAT wakacyjny NR 28/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy oraz Czytelników naszych cotygodniowych komunikatów. Poniżej informacje z ostatnich tygodni.

1.    Informacja Prezesa ZG PZK
W czasie dyskusji na XXII Krajowym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Krótkofalowców oraz w wystąpieniach Prezesa PZK, wyrażana była potrzeba powołania zespołów (grup) roboczych dla realizacji najpilniejszych zadań i niezbędnych zmian w Związku. Zespoły Robocze PZK zostały powołane uchwałą Prezydium ZG PZK z dnia 1 lipca 2016 r., natomiast zarządzeniem Prezesa PZK z dnia 7 lipca 2016 r. określono założenia na zakres zadań i początkowy skład Zespołów Roboczych PZK:
•    Zespołu d/s Informacji i Promocji PZK
•    Zespołu d/s Informatyzacji PZK
•    Zespołu d/s Szkoleń i Młodzieży.
Każdy zespół składa się z podstawowego trzonu osobowego, w tym lidera (managera, szefa). Do początkowego składu zespołów wchodzą osoby, które wcześniej deklarowały chęć udziału w pracach - na osobiste zaproszenie Prezesa PZK. Skład zespołów jest otwarty i może się dynamicznie zmieniać - zapraszamy wszystkich, którzy chcą brać udział w pracach!
Dlaczego Zespoły a nie Komisje? To nie jest tylko kwestia nazewnictwa, ale przede wszystkim podkreślenie charakteru działań, jakie mają być podjęte przez te grupy. Albowiem nie chodzi wyłącznie o "określenie strategii", "zaprogramowanie" - a już na pewno nie o "rozliczanie". Strategia jest prosta: skupić się na kilku najważniejszych sprawach, które są podstawowe dla rozwoju Związku - poza finansami. Dlatego oczekiwanym wynikiem działalności zespołów roboczych mają być konkretne efekty w postaci gotowych rozwiązań/materiałów/metodyk do bezpośredniego wykorzystania przez oddziały terenowe, kluby czy indywidualnych krótkofalowców. Co więcej, zespoły te mają potem brać czynny udział we wdrażaniu wypracowanych rozwiązań/projektów.
Liderami zespołów, powołanymi mocą uchwały Prezydium ZG PZK zostali:
•    Andrzej Chałubiec SP9ENO - Zespół d/s Informacji i Promocji PZK
•    Wiktor Przybylski SQ9WTF - Zespół d/s Informatyzacji PZK
•    Tomasz Frankiewicz SP7V - Zespół d/s Szkoleń i Młodzieży.
Na Portalu PZK dostępne są:
Uchwała Prezydium ZG PZK o powołaniu Zespołów Roboczych PZK
Zarządzenie nr 1/2016 Prezesa PZK
Zespół d/s Informacji i Promocji PZK - założenia
Zespół d/s Informatyzacji PZK - założenia
Zespół d/s Szkoleń i Młodzieży - założenia
Info:  Waldemar Sznajder, 3Z6AEF Prezes PZK

Czytaj dalej

KOMUNIKAT wakacyjny NR 27/2016 z dnia 13 Lipca 2016 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy naszych komunikatów. Oto najnowsze informacje z minionego okresu.

1.    Światowe Dni Młodzieży w Krakowie i rola KASŁK

Krakowska Amatorska Sieć Łączności Kryzysowej OT-12 PZK ogłasza na czas ŚDM w dniach 25.07-31.07.2016 r. stan alarmowy podwyższonej gotowości w zakresie realizacji rezerwowej łączności radiowej. W tym czasie będzie czynna w Krakowie stacja sztabowa SP0MASR w celu podniesienia standardów bezpieczeństwa z trzech alternatywnych lokalizacji na terenie Krakowa, położonych w sposób umożliwiający swobodną łączność z terenem Brzegów oraz całym województwem. W razie potrzeb KASŁK będzie utrzymywać bezpośredni kontakt z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Główna rola działań - realizacja radiowego pomostu łączności z Brzegami w razie sytuacji paraliżu podstawowych systemów łączności oraz w przypadku zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego na miejscu. KASŁK będzie też monitorować sytuację pogodową mogącą mieć wpływ na bezpieczeństwo pielgrzymów i Krakowa w razie wystąpienia określonych zagrożeń. Trwa finalizacja organizacji dyżurów zespołu KASŁK. Jeżeli ktoś z krótkofalowców, głównie z Krakowa i okolic, jest zainteresowany współpracą w tym zakresie prośba o kontakt ze mną, mail poniżej.
Pozdrawiam, Michał SP9XWM
Koordynator SP EmCom PZK Koordynator KASŁK OT-12 PZK

Czytaj dalej

Zarząd

Prezes SP2XDM Michał Lewczuk
Sekretarz SP2ALT Wojciech Rydzkowski
Skarbnik SP2GCE Włodzimierz Guliński
Członek zarządu SP2UUU Krzysztof Ulatowski
Członek zarządu SQ2OFS Janusz Saganowski

Komisja rewizyjna

Przewodniczący SP2FJN Jan Juszczak
Sekretarz SP2AYC Piotr Markowski
Członek komisji SP2WEG Andrzej Opania

Biuro Oddziału

Siedziba Zarządu Pomorskiego Oddziału Terenowego PZK
ul. Wita Stwosza 73/122, 80-308 GDAŃSK
Przy budynku znajduje się bezpłatny parking.
Dojazd możliwy jest Tramwajem oraz Pomorską Koleją Metropolitarną.
Bezpośrednio przy parkingu znajduje się przystanek PKM Strzyża.
Biuro czynne w czwartki, od 17:00 do 18:00
Dyżury Zarządu: każdy ostatni czwartek miesiąca, od 17:00 do 18:30
 
Kontakt: 
telefon: 797 546 127 (SP2ALT)
e-mail: biuro@otpzk.gdansk.pl
 
COMIESIĘCZNE SPOTKANIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU
Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul 3-go Maja 27-31, 81-001 GDYNIA
w każdy drugi wtorek miesiąca od godz. 18:00 do 19:30

Adres do korespondencji

Wojciech Rydzkowski SP2ALT
Pomorski Oddział Terenowy PZK
ul. Staszica 29
89-600 CHOJNICE

Dane rejestrowe

STOWARZYSZENIE POMORSKI OT PZK

KRS: 0000114439
NIP: 584-247-71-65
REGON: 192773167

Rachunek bankowy

BNP BGŻ PARIBAS

81 2030 0045 1110 0000 0413 3660