Składki członkowskie na 2018 rok

Informujemy, że Zarząd Główny PZK na posiedzeniu w dniu 13 maja 2017r. w Warszawie, na podstawie par. 20 pkt. 3 Statutu PZK ustalił następującą wysokość składek członkowskich.:

Rodzaj składki Kwota ZG Kwota OT Wpłata
Składka członka zwyczajnego 120 40 160
Skłądka ulgowa członka zwyczajnego od 71 roku życia 90 40 130
Skłądka ulgowa dla cłżonka zwyczajnego do 20 roku życia lub uczącego się do 26 roku życia 30 10 40
Skłądka cżłonka nadzwyczajnego 30 0 30
Składka cżłona wspomagającego 20 0 20
Wpisowe 0 10 10

Jednocześnie przypominamy, że wysokość skłądki oddziałowej nie uległa zmianie i w 2018 roku będzie taka jak w latach ubiegłych. Składkę członkowską, jako sumę skłądki odziałowej i odpowiedniej składki do ZG wpłacamy wyłącznie na konto oddziału. Wpłaty składki cłzłonkowskiej dokonuje się przelewm na rachunek bankowy. Oddział nie prowadzi obrotu gotówkowego.

Stowarzyszenie Pomorski Oddział Terenowy PZK
81 2030 0045 1110 0000 0413 3660

W nazwie zleceniodawcy podajemy: ZNAK, Nazwisko, Imię, Adres

W rubrykach tytułem wpisujemy ZNAK + określenie wpłaty (na przykład: SP2XYZ – składka ulgowa za 2018)

Składki wpłacone niewłaściwie tj.w niewłaściwej kwocie, nieopisane czego dotyczą (rodzaj, rok/półrocze), nieopisane jakiego znaku dotyczą będa zwracane na rachunek, z którego wpłynęły. Zgodnie z regulaminem składkowym PZK składka jest sumą wysokości ustalonej przez ZG i Oddział. Nieopłacenie jednego ze składników jest równoznaczne z nieopłaceniem składki . Koledzy którzy wstępują do PZK lub uzupełniający zaległości są zobowiązani (przed dokonaniem wpłaty) skontaktować się z zarządem OT – co wynika z przepisu w statucie i regulaminie członkowskim. Zarząd OT może odmówić ponownego przyjęcia !

 

Termin płatności - do 15 grudnia całość składki

Członkowie zwyczajni mogą płacić składkę w dwóch ratach:

  • termin I raty - do 15 grudnia: 100 zł (25 zł ulgowa młodzież., 85 zł ulgowa emeryt.)
  • termin II raty - do 15 czerwca: 60 zł (15 zł ulgowa młodzież, 45 zł ulgowa emeryt.)

składka I raty to 1/2 składki ZG PZK i 100% składki oddziałowej (patrz regulamin składkowy oddziału).

Zarząd

Prezes SP2XDM Michał Lewczuk
Sekretarz SP2ALT Wojciech Rydzkowski
Skarbnik SP2GCE Włodzimierz Guliński
Członek zarządu SP2UUU Krzysztof Ulatowski
Członek zarządu SQ2OFS Janusz Saganowski

Komisja rewizyjna

Przewodniczący SP2FJN Jan Juszczak
Sekretarz SP2AYC Piotr Markowski
Członek komisji SP2WEG Andrzej Opania

Biuro Oddziału

Siedziba Zarządu Pomorskiego Oddziału Terenowego PZK
ul. Wita Stwosza 73/122, 80-308 GDAŃSK
Przy budynku znajduje się bezpłatny parking.
Dojazd możliwy jest Tramwajem oraz Pomorską Koleją Metropolitarną.
Bezpośrednio przy parkingu znajduje się przystanek PKM Strzyża.
Biuro czynne w czwartki, od 17:00 do 18:00
Dyżury Zarządu: każdy ostatni czwartek miesiąca, od 17:00 do 18:30
 
Kontakt: 
telefon: 797 546 127 (SP2ALT)
e-mail: biuro@otpzk.gdansk.pl
 
COMIESIĘCZNE SPOTKANIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU
Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul 3-go Maja 27-31, 81-001 GDYNIA
w każdy drugi wtorek miesiąca od godz. 18:00 do 19:30

Adres do korespondencji

Wojciech Rydzkowski SP2ALT
Pomorski Oddział Terenowy PZK
ul. Staszica 29
89-600 CHOJNICE

Dane rejestrowe

STOWARZYSZENIE POMORSKI OT PZK

KRS: 0000114439
NIP: 584-247-71-65
REGON: 192773167

Rachunek bankowy

BNP BGŻ PARIBAS

81 2030 0045 1110 0000 0413 3660