Składki członkowskie na 2017 rok

Wpłaty składki cłzłonkowskiej dokonuje się przelewm na rachunek bankowy:

odbiorca: Stowarzyszenie Pomorski Oddział Terenowy PZK
numer rachunku:
81 2030 0045 1110 0000 0413 3660

W nazwie zleceniodawcy podajemy: ZNAK, Nazwisko, Imię, Adres

W rubrykach tytułem wpisujemy ZNAK + określenie wpłaty
(na przykład: SP2XYZ – składka ulgowa za 2017)

Składki wpłacone niewłaściwie tj.:.

  • w niewłaściwej kwocie,
  • nieopisane czego dotyczą (rodzaj, rok/półkrocze),
  • nieopisane jakiego znaku dotyczą,

będa zwracane na rachunek, z którego wpłynęły.

  • wpisowe 10 zł
  • składka członka nadzwyczajnego (SWL) - 20 zł rocznie (w całości odprowadzana do ZG)
  • normalna: 130 zł rocznie (z czego 90 zł odprowadzamy do ZG, 40 zł pozostaje w OT)
  • ulgowa 1: 30 zł rocznie ( z czego 20 zł odprowadzamy do ZG, 10 zł pozostaje w OT), dotyczy nadawców w wieku do 20 lat włącznie lub uczącego się do 26 roku życia
  • ulgowa 2: 100 zł rocznie (z czego 60 zł odprowadzamy do ZG, 40 zł pozostaje w OT), dotyczy nadawców w wieku od 71 lat włącznie

Termin - do 15 grudnia całość składki

Członkowie zwyczajni mogą płacić składkę w dwóch ratach:

  • termin I raty - do 15 grudnia: 85 zł (20 zł ulgowa 1, 70 zł ulgowa 2,
  • termin II raty - do 15 czerwca: 45 zł (10 zł ulgowa 1, 30 zł ulgowa 2,

składka I raty to 1/2 składki ZG PZK i 100% składki oddziałowej (patrz regulamin składkowy oddziału).


Zgodnie z regulaminem składkowym PZK składka jest sumą wysokości ustalonej przez ZG i Oddział.

Nieopłacenie jednego ze składników jest równoznaczne z nieopłaceniem składki .

Koledzy którzy wstępują do PZK lub uzupełniający zaległości są zobowiązani (przed dokonaniem wpłaty) skontaktować się z zarządem OT – co wynika z przepisu w statucie i regulaminie członkowskim. Zarząd OT może odmówić ponownego przyjęcia !

Zarząd

Prezes SP2XDM Michał Lewczuk
Sekretarz SP2ALT Wojciech Rydzkowski
Skarbnik SP2GCE Włodzimierz Guliński
Członek zarządu SP2UUU Krzysztof Ulatowski
Członek zarządu SQ2OFS Janusz Saganowski

Komisja rewizyjna

Przewodniczący SP2FJN Jan Juszczak
Sekretarz SP2AYC Piotr Markowski
Członek komisji SP2WEG Andrzej Opania

Biuro Oddziału

Siedziba Zarządu Pomorskiego Oddziału Terenowego PZK
ul. Wita Stwosza 73/122, 80-308 GDAŃSK
Przy budynku znajduje się bezpłatny parking.
Dojazd możliwy jest Tramwajem oraz Pomorską Koleją Metropolitarną.
Bezpośrednio przy parkingu znajduje się przystanek PKM Strzyża.
Biuro czynne w czwartki, od 17:00 do 18:00
Dyżury Zarządu: każdy ostatni czwartek miesiąca, od 17:00 do 18:30
 
Kontakt: 
telefon: 797 546 127 (SP2ALT)
e-mail: biuro@otpzk.gdansk.pl
 
COMIESIĘCZNE SPOTKANIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU
Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul 3-go Maja 27-31, 81-001 GDYNIA
w każdy drugi wtorek miesiąca od godz. 18:00 do 19:30

Adres do korespondencji

Wojciech Rydzkowski SP2ALT
Pomorski Oddział Terenowy PZK
ul. Staszica 29
89-600 CHOJNICE

Dane rejestrowe

STOWARZYSZENIE POMORSKI OT PZK

KRS: 0000114439
NIP: 584-247-71-65
REGON: 192773167

Rachunek bankowy

BNP BGŻ PARIBAS

81 2030 0045 1110 0000 0413 3660