Walne Zebranie POT PZK

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy.

Zgodnie § 35 ust. 5 Statutu PZK zawiadamiamy, iż w dniu 09.02.2016 roku o godz. 18.00 w pierwszym terminie lub o godz. 18.15 w drugim terminie odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Pomorskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców w celu wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK. Zebranie odbędzie się w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni przy ul. 3-go Maja 27/31.

Planowany porządek obrad:

Otwarcie Walnego Zebrania przez Prezesa POT PZK,

Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania POT PZK,

  1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania POT PZK,
  2. Wybór protokolanta Walnego Zebrania POT PZK,
  3. Wybór komisji skrutacyjnej,
  4. Wystąpienie przedstawiciela Prezydium ZG PZK.
  5. Zgłoszenie i przedstawienie kandydatur delegatów.
  6. Przeprowadzenie wyborów Delegatów.
  7. Dyskusja w sprawie Krajowego Zjazdu Delegatów PZK.
  8. Ogłoszenie wyników wyborów Delegatów.
  9. Wolne wnioski i dyskusja.
  10. Zakończenie Walnego Zebrania.


Zapraszamy wszystkich członków POT PZK do udziału w zebraniu Oddziału.


Zarząd
Pomorskiego Oddziału Terenowego
Polskiego Związku Krótkofalowców

 

Zarząd

Prezes SP2XDM Michał Lewczuk
Sekretarz SP2ALT Wojciech Rydzkowski
Skarbnik SP2GCE Włodzimierz Guliński
Członek zarządu SP2UUU Krzysztof Ulatowski
Członek zarządu SQ2OFS Janusz Saganowski

Komisja rewizyjna

Przewodniczący SP2FJN Jan Juszczak
Sekretarz SP2AYC Piotr Markowski
Członek komisji SP2WEG Andrzej Opania

Biuro Oddziału

Siedziba Zarządu Pomorskiego Oddziału Terenowego PZK
ul. Wita Stwosza 73/122, 80-308 GDAŃSK
Przy budynku znajduje się bezpłatny parking.
Dojazd możliwy jest Tramwajem oraz Pomorską Koleją Metropolitarną.
Bezpośrednio przy parkingu znajduje się przystanek PKM Strzyża.
Biuro czynne w czwartki, od 17:00 do 18:00
Dyżury Zarządu: każdy ostatni czwartek miesiąca, od 17:00 do 18:30
 
Kontakt: 
telefon: 797 546 127 (SP2ALT)
e-mail: biuro@otpzk.gdansk.pl
 
COMIESIĘCZNE SPOTKANIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU
Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul 3-go Maja 27-31, 81-001 GDYNIA
w każdy drugi wtorek miesiąca od godz. 18:00 do 19:30

Adres do korespondencji

Wojciech Rydzkowski SP2ALT
Pomorski Oddział Terenowy PZK
ul. Staszica 29
89-600 CHOJNICE

Dane rejestrowe

STOWARZYSZENIE POMORSKI OT PZK

KRS: 0000114439
NIP: 584-247-71-65
REGON: 192773167

Rachunek bankowy

BNP BGŻ PARIBAS

81 2030 0045 1110 0000 0413 3660