dyplomy tsk

Dyplom Gdańsk

Regulamin Dyplomu "Gdańsk"

1. Wydawcą dyplomu jest Trójmiejskie Stowarzyszenie Krótkofalowców SP2KDS. Patronat Honorowy nad akcją objął Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz.

2. Cele dyplomu: upamiętnienie historii miasta Gdańska i promocja miasta Gdańska.

3. Dyplom będzie wydawany bezterminowo od dnia 1 stycznia 2013r.
4. Punktacja:

a) stacje polskie powinny zdobyć 100 punktów wg klucza:
-stacja klubowa SP2KDS 30pkt
-członkowie klubu: SP2KDS, 20pkt (SP2BSD, SP2HAV, SP2HMR, SP2HNF, SP2IPT, SP2IRM, SP2NBZ, SP2QCS, SQ2AJN, SQ2BXI, SQ2GXO, SQ2LIA, SQ2LYJ, SQ2MTG, SQ2MTJ, SQ2NNN, SQ2NSZ, SQ2OIC, SQ2OTU, SQ2RGB, SQ2TBO).
-pozostałe stacje z Gdańska 10pkt.

b) stacje europejskie powinny według powyższego klucza zdobyć 70 punktów

c) stacje DX-owe powinny według powyższego klucza zdobyć 50 punktów

d) łączności z tymi samymi stacjami można powtarzać na innych pasmach lub innymi emisjami

e) dla pasm poniżej 1MHz (np. 136kHz) i powyżej 1GHz (np. 10GHz) wystarczająca będzie łączność ze stacją klubową SP2KDS lub dwoma stacjami indywidualnymi z Gdańska

f) dyplom dla nasłuchowców będzie wydawany na zasadach jak dla nadawców

5. Pasma i emisje dowolne.

6. Koszt dyplomu 10PLN lub 5 IRC.
Numer konta: 09 8309 0000 0083 5628 3000 0010
Krzysztof Mrugała
Rubinowa 1/23
80-033 Gdańsk
Poland
Przy odbiorze osobistym, oraz w ramach promocji dla zdobywców dyplomu w pierwszym tygodniu trwania akcji, tj. w dniach od 1 stycznia do 7 stycznia 2013r. dyplom będzie wydawany bezpłatnie

Lista zdobywców dyplomu będzie opublikowana na witrynie www.sp2kds.pl

7. Zgłoszenia elektroniczne na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przyjmowane będą także ewentualne zgłoszenia na adres Award Managera:

Krzysztof Mrugala SP2HAV
Rubinowa 1/23

80-033 Gdansk

Poland
Każde zgłoszenie i ewentualny dowód wpłaty powinny zawierać znak wywoławczy oraz pełny adres korespondencyjny, na który ma nastąpić wysyłka dyplomu. Bez tego dyplomy nie będą wydawane!

Istnieje możliwość otrzymania darmowej wersji dyplomu w formie elektronicznej.

8. Potwierdzenia łączności w formie kart QSL nie są wymagane.

9. Uroczyste wręczenie dyplomów "Gdańsk" dla zdobywców dyplomu z okręgu SP2 w pierwszym tygodniu trwania akcji, tj. w dniach od 1 stycznia do 7 stycznia 2013r nastąpi na Noworocznym Ognisku TSK w dniu 20 stycznia 2013r. w parku im. Ronalda Reagana w Gdańsku (godzina 12:00).

10. Istnieje możliwość darmowego otrzymania dyplomów "Lighthouse SP" i "Żuławska Kolej Dojazdowa" wydawanych przez TSK, dla zdobywców dyplomu "Gdańsk" w dniach 1-7 stycznia 2013r (wysyłka razem z dyplomem Gdańsk). Warunkiem jest uzgodnienie tego z Award Menagerami dyplomów: "Gdańsk" (SP2HAV), "Lighthouse SP" (SQ2RGB) i "Żuławska Kolej Dojazdowa" (SQ2AJN).

11. Więcej informacji znajduje się na witrynie internetowej organizatora: www.sp2kds.pl
Wzór dyplomu:
Dyplom Gdańsk

Latarnie Polskiego Wybrzeża

Regulamin dyplomów  „ Latarnie Polskiego Wybrzeża”

/Lighthouse SP/

 

1.  Trójmiejskie Stowarzyszenie Krótkofalowców z siedzibą w Gdańsku jest organizatorem i wydawcą dyplomu „Latarnie Polskiego Wybrzeża” /Lighthouse SP/ za łączności  przeprowadzone po 1 lipca 1998r ze stacjami pracującymi z czynnych latarni morskich na terytorium  SP oraz odrębnego dyplomu dla stacji nadających z latarni  „QRV Latarnie Polskiego Wybrzeża”  /QRV Lighthouse SP/.  Dyplomy te mają oddzielne regulaminy. Czas wydawania obu dyplomów  jest nieograniczony.

 2.  We wszystkich spornych sprawach dotyczących interpretacji regulaminu bądź kwalifikacji  zgłoszeń  ostateczne decyzje podejmuje Biuro Dyplomu w składzie:

 - Prezes Trójmiejskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców

- Award Manager

- Sekretarz Biura Dyplomu

 3.  Wykaz czynnych latarni morskich w SP zaliczanych do dyplomu opracowało Biuro Dyplomu  w uzgodnieniu z właściwymi Urzędami Morskimi:

 

Lp.

:Latarnia

Oznaczenie

Lokator

1

Gdańsk Port Północny

SPL 01

JO 94 IJ

2

Krynica Morska

SPL 02

JO 94 RJ

3

Hel

SPL 03

JO94 JO

4

Jastarnia

SPL 04

JO 94 IQ

5

Rozewie

SPL 05

JO 94 ET

6

Stilo

SPL 06

JO 84 US

7

Czołpino

SPL 07

JO 84 OR

8

Ustka

SPL 08

JO 84 KO

9

Jarosławiec

SPL 09

JO 84 GM

10

Darłowo

SPL 10

JO 84 EK

11

Gąski

SPL 11

JO 74 WF

12

Kołobrzeg

SPL 12

JO 74 SE

13

Niechorze

SPL 13

JO 74 MC

14

Kikut

SPL 14

JO 73 GX

15

Świnoujście

SPL 15

JO 73 DW

 

Łączności ze stacjami pracującymi z innych, niż zawarte w wykazie Organizatora obiekty, oraz nadawanie z takich miejsc nie będzie zaliczane do dyplomu.

 

4.  Zmiany  regulaminu - ze względu na sportowy charakter dyplomu i nieograniczony czas trwania programu Organizator i wydawca dyplomów  zastrzega sobie możliwość aktualizacji i wprowadzania koniecznych zmian  do niniejszego regulaminu.

 

 

 

Regulamin dyplomu „ Latarnie Polskiego Wybrzeża” /Lighthouse SP/

 

Dyplom jest wydawany za pracę  ze stacjami nadającymi z czynnych latarni morskich SP na wszystkich pasmach KF i UKF.  Łączności przez przemienniki nie zalicza się.

 

Dyplom dzieli się na  4 klasy :

 

TOP CLASS - za łączności emisją CW ze wszystkimi latarniami morskimi SP,

MASTER - za łączności ze wszystkimi latarniami  SP dowolnymi emisjami,

MEDIUM -  za łączności  z min. 8 latarniami SP dowolnymi emisjami,

STANDARD - za łączności z min. 3 latarniami SP dowolnymi emisjami.

 

1.  Zgłaszanie i zatwierdzanie dyplomu.

 

Ze względu na sportowy i międzynarodowy charakter dyplomu w celu uwolnienia zgłaszających  od konieczności posyłania do wydawcy wszystkich kart QSL przyjęto  zasadę potwierdzania zgłoszeń typu GCR /General Certification Rule/ . Według tej reguły, zgłoszenie na dyplom „Latarnie Polskiego Wybrzeża” /Lighthouse SP/ może być zatwierdzone po  uprzednim sprawdzeniu kart QSL  i  pisemnym potwierdzeniu tego faktu  na przesłanym do Award Managera  wykazie łączności przez :

 

                                  - dwu licencjonowanych nadawców,

                                  - dowolny Klub Krótkofalowców  /z podpisem i pieczątką/

 

2.  Biuro Dyplomu nie przyjmuje kart QSL do weryfikacji zgłoszeń.

 

3.  Dyplom „Latarnie Polskiego Wybrzeża” należy do kategorii dyplomów z dodatkowymi wyróżnieniami. Oznacza to, że zdobyć go wystarczy jeden raz - obowiązkowo w klasie STANDARD.  Podwyższenie klasy dyplomu nastąpi po nadesłaniu  odpowiedniego zgłoszenia do Award Managera, zgodnie z przyjętą zasadą /GCR/ podaną wyżej. Zgłaszający  otrzyma z Biura Dyplomu naklejkę / stickers/  z wyróżnieniem  nowej klasy dyplomu  po sprawdzeniu i zarejestrowaniu  zgłoszenia.

W  zgłoszeniu o podwyższenie klasy posiadanego dyplomu należy podać numer posiadanego dyplomu.

 

4.  Dyplom dostępny jest  dla nadawców i nasłuchowców.

 

5.  Koszt dyplomu  dla stacji EU i DX wynosi  7 IRC.

     Koszt dyplomu dla stacji SP wynosi 10 zł.

     Każde podwyższenie kategorii dyplomu  /naklejka z wyróżnikiem/  kosztuje 2 IRC dla EU i DX, dla SP - 5 zł.

 

6.  Zgłoszenia i wpłaty przekazem pocztowym na adres:

 

Award Manager SQ2EEQ

Stanisław Leszczyna

ul. Ogrodowa 1/5

83-110 TCZEW

 

Regulamin dyplomu „QRV Latarnie Polskiego Wybrzeża” /QRV Lighthouse SP/

 

Dyplom za pracę z czynnych latarni morskich położonych na terenie SP jest wydawany za pracę na  KF i UKF.  Praca przez przemienniki nie jest zaliczana.

Dyplom dzieli się na 3 klasy:

SCORPIO - za pracę ze wszystkich latarni,

GEMINI  - za pracę z minimum 8 latarni,

AQUARIUS - za pracę z minimum 3 latarni.

 

1.   Raporty nadawane z latarni morskich:

 Typowo:  RS/T/, nazwa (numer) latarni, dodatkowo na  50 MHz+  lokator.

2.  Zgłaszanie i zatwierdzanie dyplomu.

Zgłoszenie na dyplom „QRV Latarnie Polskiego Wybrzeża” będzie zatwierdzone po dostarczeniu przez nadawcę oryginałów poświadczeń pobytu w latarniach  morskich w postaci widokówki /zdjęcia/ obiektu z pieczątką kustosza latarni, latarnika lub gospodarza obiektu wraz z wykazem łączności przeprowadzonych w tym czasie z latarni.

Warunkiem zaliczenia pracy z danej latarni morskiej do dyplomu „QRV Latarnie Polskiego Wybrzeża” jest przeprowadzenie z niej minimum 5 bezpośrednich łączności dowolnym rodzajem emisji.

Urządzenie nadawczo-odbiorcze musi znajdować się w budynku latarni lub w granicach administracyjnych obiektu. Praca /pasma, moc, emisje/ musi być zgodna z posiadanym zezwoleniem.

Dyplom „QRV Latarnie Polskiego Wybrzeża” należy do kategorii dyplomów z dodatkowymi wyróżnieniami. Oznacza to, że wystarczy zdobyć go jeden raz.  Podwyższenie kategorii dyplomu nastąpi po nadesłaniu udokumentowanego zgłoszenia do Award Managera. Zgłaszający otrzyma naklejkę /stickers/  z wyróżnieniem nowej klasy dyplomu po sprawdzeniu i zarejestrowaniu zgłoszenia.

W  zgłoszeniu o podwyższenie klasy posiadanego dyplomu  należy  podać numer posiadanego dyplomu.

3. Koszt dyplomu.

Podstawowy dyplom  „QRV Latarnie Polskiego Wybrzeża”, AQUARIUS,  jest bezpłatny.  Podwyższenie kategorii dyplomu  /naklejka z wyróżnikiem/  kosztuje 2 IRC dla EU i DX, dla SP - 5 zł.

 

4.  Zgłoszenia i wpłaty przekazem pocztowym na adres:

Award Manager SQ2EEQ

Stanisław Leszczyna
ul. Ogrodowa 1/5
83-110 TCZEW

Więcej artykułów…

Zarząd

Prezes SP2XDM Michał Lewczuk
Sekretarz SP2ALT Wojciech Rydzkowski
Skarbnik SP2GCE Włodzimierz Guliński
Członek zarządu SP2UUU Krzysztof Ulatowski
Członek zarządu SQ2OFS Janusz Saganowski

Komisja rewizyjna

Przewodniczący SP2FJN Jan Juszczak
Sekretarz SP2AYC Piotr Markowski
Członek komisji SP2WEG Andrzej Opania

Biuro Oddziału

Siedziba Zarządu Pomorskiego Oddziału Terenowego PZK
ul. Wita Stwosza 73/122, 80-308 GDAŃSK
Przy budynku znajduje się bezpłatny parking.
Dojazd możliwy jest Tramwajem oraz Pomorską Koleją Metropolitarną.
Bezpośrednio przy parkingu znajduje się przystanek PKM Strzyża.
Biuro czynne w czwartki, od 17:00 do 18:00
Dyżury Zarządu: każdy ostatni czwartek miesiąca, od 17:00 do 18:30
 
Kontakt: 
telefon: 797 546 127 (SP2ALT)
e-mail: biuro@otpzk.gdansk.pl
 
COMIESIĘCZNE SPOTKANIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU
Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul 3-go Maja 27-31, 81-001 GDYNIA
w każdy drugi wtorek miesiąca od godz. 18:00 do 19:30

Adres do korespondencji

Wojciech Rydzkowski SP2ALT
Pomorski Oddział Terenowy PZK
ul. Staszica 29
89-600 CHOJNICE

Dane rejestrowe

STOWARZYSZENIE POMORSKI OT PZK

KRS: 0000114439
NIP: 584-247-71-65
REGON: 192773167

Rachunek bankowy

BNP BGŻ PARIBAS

81 2030 0045 1110 0000 0413 3660