Fotorelacja z 16 Zjazdu PZK 2008

Zjazd odbył się 17-18 maja 2008 w Szczyrku.

Zjazd otwiera Prezes SP2JMR

Zjazd uhonorował następujących Kolegów:
Tadeusza SP7HT, Krzysztofa SP5HS, Zdzisława SP6LB, Wiesława SP2DX i Jerzego SP9KJ
przyznając im Honorowe Członkowstwo PZK (SP7HT i SP9KJ byli nieobecni)

Krzysztof SP5HS

Zdzisław SP6LB i Krzysztof SP5HS

Wiesław SP2DX

na sali obrad..

na sali obrad..

na sali obrad..

Delegaci Pomorskiego Oddziału Terenowego PZK: Wiesław SP2DX i Zbyszek SP2AVE

Sprawozdanie Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej - Macieja SP9DQY

Sprawozdanie z pracy Centralnego Biura QSL - Zbyszeka SP2IU

Za stołem Prezydialnym (od lewej) SP3GEM, SP3HUU, SP6T

Sprawozdanie oficera łącznikowego z IARU - Wiesława SP2DX

Nowo wybrane Prezydium Polskiego Związku Krótkofalowców
(godz. 00:30, niedziela 18.V. 2008)
od lewej SP9HQJ - Sekretarz PZK, SP2JMR - Prezes, SP3IQ - Wiceceprezes d/s sportowych,
SP2JLR - Wiceprezes d/s organizacyjnych, SP2JMB (nieobecny) - Skarbnik PZK

na sali obrad..

Zdjęcia SP2AVE

powrót