III Kaszubskie Spotkanie Krótkofalowców 
Borodziej 2004

2 PAŹDZIERNIKA 2004 

Pierwsze zdjęcie

Relacja fotograficzna SP2BIK

Druga relacja fotograficzna

powrót