IV Kaszubskie Spotkanie Krótkofalowców 
Borodziej 2005

18 WRZEŚNIA 2005 

Pierwsze zdjęcie

Relacja fotograficzna SP2ALT

Druga relacja fotograficzna

powrót