V Kaszubskie Spotkanie Krótkofalowców 
Borodziej 2006

10 WRZEŚNIA 2006 

Spotkanie otwiera Zbyszek SP2AVE

Relacja fotograficzna SP2ALT

Krótka relacja fotograficzna SP2IQW

powrót