VI Kaszubskie Spotkanie Krótkofalowców 
Klif 2007

30 WRZEŚNIA 2007 

Przemówienie prezesa PZK Piotra SP2JMR

Relacja fotograficzna SP2DPK

Relacja fotograficzna SP2IQW

Relacja fotograficzna SP2ESG

powrót